Operatorul depozitului de deşeuri Chiajna anunţă încetarea activităţii și avertizează că se poate produce un „grav accident de mediu”

[ad_1]

Operatorul depozitului de deşeuri Chiajna, compania Iridex, anunţă că depozitul îşi încetează activitatea, din cauză că Primăria Municipiului Bucureşti nu a prelungit contractul pe care îl are încheiat cu societatea, până la atingerea capacităţii proiectate şi autorizate de depozitare. Compania susține că închiderea depozitului se poate transforma într-o sursă de poluare pentru oraș.

„Depozitul pentru eliminarea deşeurilor, obiectiv al PMB, administrat de IRIDEX a fost realizat şi operat în baza contractului nr. 955/1999, încheiat cu PMB. Pe toată durata contractului, depozitul a funcţionat în deplină legalitate, legalitate oferită de contractul sus menţionat. Neprelungirea acestui contract obligă la sistarea activităţii, conform prevederilor contractuale, PMB urmând să preia întreg depozitul şi amenajările aferente. Printr-un act adiţional la contractul existent, pentru activitatea de monitorizare post închidere, se va asigura legalitatea desfăşurării acestei activităţi”, conform unui comunicat Iridex citat de Agerpres.

Operatorul afirmă că, din august 2020 şi până în prezent, a transmis PMB câteva scrisori şi trei notificări prin care a solicitat să-şi exprime opţiunea referitor la oprirea depozitării şi preluarea depozitului, precum şi încheierea unui act adiţional privind securizarea depozitului. La niciuna din aceste scrisori şi notificări PMB nu a dat niciun fel de răspuns.

Oprirea instalațiilor, risc de mediu

Potrivit aceleiaşi surse, sistarea depozitării, în lipsa actului adiţional, poate conduce la oprirea tuturor instalaţiilor aferente depozitului, fapt ce poate produce „un grav accident de mediu, cu efecte deosebite asupra populaţiei”:

  • Oprirea instalaţiilor de epurare a levigatului – partea lichidă din deşeuri – conduce la posibila deversare a acestora în Lacul Morii şi râul Dâmboviţa infectând aceste ape, prin deversarea a peste 500 mc/zi de ape poluate, toxice;
  • Oprirea instalaţiilor de ardere a gazelor de depozit extrase poate duce la eliberarea în aer a peste 25.000 mc gaze cu conţinut de substanţe dăunătoare sănătăţii;
  • Sistarea activităţii de depozitare poate duce la perturbarea serviciilor publice de gestionare a deşeurilor din Sectorul 1, Sectorul 6 şi Sectorul 2, dar şi a celor din împrejurimile Bucureştiului (localităţile Snagov, Voluntari, Chiajna şi alte aproape 25 localităţi);
  • Sistarea activităţii de depozitare poate conduce la efecte economice asupra operatorilor de salubritate, mergând chiar până la intrarea în faliment.

Iridex precizează că depozitul a fost construit şi operat „în condiţii de maximă responsabilitate, respectând întocmai prevederile din Autorizaţia Integrată de Mediu”, precum şi cele mai stricte norme de funcţionare impuse de legislaţia europeană şi cea românească în domeniu. Depozitul a fost proiectat şi operat în conformitate cu prevederile Directivei UE 1999/31/CE cu privire la depozitarea deşeurilor, transpusă în legislaţia naţională prin HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, precum şi cu cele ale Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin OM nr. 757/2004, se spune în comunicat.

„Ultima verificare a GNM Municipiul Bucureşti atestă buna funcţionare a depozitului, confirmând că depozitul are impact redus (1, pe o scară de la 1 la maxim 10 posibil) şi performanţă ridicată (9, pe o scară de la 1 la maxim 10). Menţionăm faptul că IRIDEX a anunţat societăţile de salubritate cu care se află în relaţii contractuale despre rezilierea acestor contracte, conform clauzelor specifice”, prevede sursa citată.

Editor : B.P.

[ad_2]

Citește mai mult..