Admitere ASE 2021: Când încep înscrierile. Calendar


Admitere ASE 2021. După aflarea rezultatelor de la examenul de Bacalaureat, absolvenții de liceu sunt în căutarea instituțiilor de stat sau private pentru studiile superioare. Astfel, Știrile Kanal D vă prezintă tot ce trebuie să știți despre admitere și acte necesare pentru dosarul de înscriere în cadrul Academiei de Studii Economice București.


In articol:


În această perioadă, absolvenții claselor a XII-a care au susținut examenul de Bacalaureat și vor să se înscrie la Academia de Studii Economice București au aici toate informațiile necesare pentru următoarea etapă din viața lor.

Când încep înscrierile la Academia de Studii Ecomonice București 2021?

Academia de Studii Economice oferă 35 de programe de Licență în limbile română, engleză, franceză sau germană, în domeniile: Științe economice, Științe administrative, Sociologie, Limbi moderne aplicate și Drept. Însă, este important de știut faptul că programul universitar de licență Drept are o durată a studiilor de 4 ani.

Înscrierea la Academia de Studii Economice București se va face exclusiv online.

– 9-16 iulie( Vineri, 16 iulie, până la ora 16:00)- Înscrieri ONLINE;

– 19 iulie (L)- Afişarea rezultatelor obținute la eseul motivațional;

– 20 iulie (Ma)- Depunerea contestațiilor pentru rezultatele obținute la eseul motivațional, între orele 8:00 -10:00 și afişarea rezultatelor acestora;

– 21 iulie (Mi)- Susţinerea online a testului de competenţă lingvistică, pentru candidații înscriși la programele cu predare în limbi străine și la programul de studii Limbi moderne aplicate:

*orele 9:00- 11:00: susținerea testului de competență lingvistică;

Admitere ASE 2021: Când încep înscrierile. Calendar[Sursa foto: PixaBay]

Citeste
si:
EDU.ro Admitere liceu 2021: Ierarhia mediilor

Afișarea rezultatelor la proba de competență lingvistică.

Susţinerea online a testului de competenţă lingvistică de către candidații
înscriși la programele cu predare în limba română*:

orele 1200- 1400: susținerea testului de competență lingvistică;

Afişarea rezultatelor la proba de competență lingvistică.

Testul se susține numai pentru candidații care NU au competențele lingvistice de comunicare în limba română atestate prin probele de la examenul de bacalaureat (comunicare orală și/sau scrisă) sau printr-un certificat de competență pentru limba

română eliberat de instituții abilitate de către Ministerul Educației și Cercetării.

– 22 iulie (J)- Depunerea contestațiilor la rezultatele obținute la testul de competență lingvistică, între orele 800 -1000. și afişarea rezultatelor acestora;

– 23 iulie (V) Afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget, la taxă, a celor aflați în așteptare și a celor respinși.

– Depunerea diplomei de bacalaureat în original 24 iulie: 8:00- 18:00

– 26- 31 iulie: 8:00- 18:00- Depunerea în original a diplomei de bacalaureat și/sau plata a jumătate din

Plata taxei de taxa anuală de şcolarizare şcolarizare: 24 – 30 iulie (vineri, 30 iulie, până la ora 16:00).

– 2 august (L)- Afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget şi la taxă şi a celor respinşi;

– 1 octombrie (V)- Înmatricularea în anul I;

– 1 – 22 octombrie 2021 Semnarea contractelor de studii.

Citeste si: Titularizare 2021 EDU.ro. Calendar, metodologie şi listă posturi vacante

Lista completă cu actele necesare pentru dosarul de admitere la ASE:

– Diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta). Absolvenţii programelor de studii din străinătate, pe lângă diploma de bacalaureat/adeverinţa de absolvire, trebuie să încarce pe platforma admitere.ase.ro și copia atestatului/adeverinței de echivalare emis/emisă de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării – CNRED. Comisiile de admitere pe facultate vor solicita, Direcției de Relații Internaționale din cadrul ASE, avizul pentru înscriere;

– Foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) sau adeverinţa care atestă mediile anilor de studii pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie 2021;

– Eseul motivațional/eseurile motivaționale (scanat/fotografiat) privind alegerea ASE și a programului de studii (prima opțiune), pentru fiecare limbă de predare a programelor din fișa de înscriere. Eseul/eseurile se datează și se semnează de către candidat, apoi vor fi încărcate online.

– Adeverinţa medicală tip, eliberată, de către cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, cu cel mult şase luni înainte de data înscrierii, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru înscrierea la facultate;

– Certificatul de naştere;

– Cartea de identitate;

– Certificatul de căsătorie (dacă este cazul).

Admitere ASE 2021: Când încep înscrierile. Calendar[Sursa foto: PixaBay]

Citeste si: Subiecte BAC 2021 Edu.ro: Ce a picat la Geografie, Biologie, Anatomie Informatică, Chimie organică şi anorganică, Fizică, Logică, Psihologie şi Filosofie

– Declaraţia pe propria răspundere- document ce se completează în aplicația de înscriere, prin care candidatul declară că: nu a fost exmatriculat din ASE, fără drept de reînmatriculare; nu va beneficia, concomitent, de finanţare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora; a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de licenţă, inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanţare de la buget; a absolvit o altă facultate; este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

– O fotografie tip legitimație, format jpg sau jpeg, încărcată pe platformă;

– Dovada plăţii taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar.

– Certificatul de competenţă lingvistică, prin care sunt certificate competenţele lingvistice pentru limba de predare a programului de licenţă la care candidează (dacă este cazul) sau acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau străinătate cu predare în limbi străine;

– Diploma care atestă obținerea distincției în cazul candidaților olimpici naționali și internaționali;

– Documentul care atestă apartenența la minoritatea romă, după caz;

– Documentul care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială, după caz;

– Documentul care să certifice scutirea de la plata taxei de înscriere pentru primele 2 opțiuni;

– Declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale.

Citeste si: EDU.ro Rezultate Evaluare Naţională 2021. Scrie CODUL TĂU pe evaluare.edu.ro 2021 şi află ce notă ai luat!Citește mai mult..

Get real time updates directly on you device, subscribe now.