Lista bunurilor cu risc fiscal ridicat pentru e-Transport urmează să fie modificată de către ANAF / Schimbarea va avea efect din luna martie a anului 2024.

ANAF, adică Agenția Națională de Administrare Fiscală, are în plan să modifice lista bunurilor cu risc fiscal ridicat privind sistemul e-Transport, cunoscut și sub numele de Radarul mărfurilor. Motivul acestei modificări ar fi observarea evaziunii fiscale în industria cărnii, a crustaceelor, lactatelor, ouălor, mierii și a altor produse alimentare.

Această nouă listă propusă urmează să intre în vigoare începând cu data de 1 martie 2024. Deocamdată, este vorba despre un proiect de ordin care vizează noua listă a bunurilor cu risc fiscal ridicat.

Potrivit acestui proiect de ordin, lista produselor cu risc fiscal ridicat care va intra în vigoare din 1 martie 2024 include următoarele categorii:

1. Carne și organe comestibile.
2. Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice.
3. Lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă categorie.
4. Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari.
5. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni.
6. Băuturi, lichide alcoolice și oțet.
7. Tutunuri brute sau neprelucrate; deșeuri de tutun.
8. Alte tipuri de tutun și înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri „omogenizate” sau „reconstituite”; extracte și esențe de tutun.
9. Produse care conțin tutun, tutun reconstituit, nicotină sau înlocuitori de tutun sau de nicotină, destinate inhalării fără ardere; alte produse care conțin nicotină și sunt destinate absorbției nicotinei în corpul uman.
10. Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment.
11. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate.
12. Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole.
13. Fontă, fier și oțel.

Este important de menționat faptul că ANAF a observat evaziune fiscală în ceea ce privește aceste categorii de produse, motiv pentru care au fost incluse pe lista bunurilor cu risc fiscal ridicat. Este evident că evaziunea fiscală este o problemă serioasă în România, iar autoritățile doresc să ia măsuri pentru a combate acest fenomen și a asigura încasarea taxelor și impozitelor cuvenite.

În ceea ce privește sancțiunile aplicate în cazul nerespectării regulamentelor din sistemul e-Transport, există mai multe tipuri de amenzi. De exemplu, declararea în sistemul RO e-Transport a unor cantități diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri este pedepsită cu amendă. Persoanele fizice pot primi amenzi cuprinse între 10.000 și 50.000 lei, în timp ce persoanele juridice pot fi amendate cu sume între 20.000 și 100.000 lei. De asemenea, contravaloarea bunurilor nedeclarate poate fi confiscată.

De asemenea, conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte documentele care însoțesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat la solicitarea organelor competente din cadrul ANAF sau al Autorității Vamale Române. În cazul în care nu le prezintă, acesta poate fi sancționat cu amendă în valoare de între 5.000 și 10.000 lei.

Este necesar ca toți cei implicați în transportul, distribuția și comercializarea acestor bunuri cu risc fiscal ridicat să respecte legea și să-și îndeplinească obligațiile fiscale. Evaziunea fiscală afectează economia țării și concurența loială între operatorii economici. Prin urmare, este important ca aceste măsuri luate de ANAF să contribuie la reducerea evaziunii fiscale și la asigurarea unui mediu de afaceri corect și echitabil pentru toți actorii implicați.