Parlamentarii anteriori beneficiază în continuare de pensii speciale. CCR: Este un drept legal acordat senatorilor și deputaților care au exercitat cel puțin un mandat.

Curtea Constituțională a stabilit marți că pensiile speciale sunt un drept legal acordat deputaților și senatorilor care au exercitat cel puțin un mandat parlamentar complet, la data împlinirii vârstei de pensionare. Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi, iar CCR a constatat că retragerea și eliminarea pensiilor speciale au afectat integritatea și substanța unui drept legal dobândit.

Curtea Constituțională a argumentat că abrogarea dispozițiilor legale privind indemnizația pentru limita de vârstă acordată deputaților și senatorilor se baza pe marja de apreciere de care dispune Parlamentul în stabilirea drepturilor acestora. Astfel, Parlamentul are competența constituțională de a elimina indemnizația pentru limita de vârstă pentru viitor. CCR a constatat că articolul 69 din Constituție referitor la mandatul reprezentativ al deputaților și senatorilor nu a fost încălcat.

Curtea a stabilit că indemnizația pentru limita de vârstă era un drept legal acordat deputaților și senatorilor care au exercitat cel puțin un mandat parlamentar complet, la data împlinirii vârstei de pensionare. Prin urmare, Curtea a reținut că principiul securității juridice protejează dreptul legal al acestor parlamentari care au exercitat cel puțin un mandat parlamentar complet până la intrarea în vigoare a Legii nr. 192/2023 privind indemnizația pentru limita de vârstă. Această indemnizație se acorda în considerarea exercitării unui mandat parlamentar complet, iar CCR a constatat că prin retragerea și eliminarea normativă a acestei indemnizații s-a afectat integritatea și substanța unui drept legal dobândit. Acest lucru a creat o nesiguranță juridică și a încălcat principiul neretroactivității securității juridice. Conform Curții Constituționale, evenimentele viitoare și incerte de natură normativă nu pot afecta niciun drept dobândit și nici efectele deja epuizate ale unui act, cum ar fi exercitarea cel puțin a unui mandat reprezentativ.

Astfel, prin decizia sa, Curtea Constituțională a confirmat că foștii senatori și deputați rămân cu pensiile speciale, întrucât acestea reprezintă un drept legal dobândit și nu pot fi retroactiv eliminate. Această decizie a CCR vine în urma eliminării pensiilor speciale ale parlamentarilor prin votul deputaților și senatorilor în data de 26 iunie, cu 382 de voturi „pentru” și trei abțineri.

Această hotărâre a Curții Constituționale are impact asupra dezbaterilor publice și politice privind pensiile speciale ale parlamentarilor, reprezentând un punct de referință pentru interpreții și aplicatorii legii. Este important de subliniat că deciziile CCR sunt obligatorii și definitive și trebuie respectate de toate autoritățile și instituțiile statului.