Ziua Jandarmeriei Române 2021. Ce trebuie să faci dacă vrei să fii jandarm

[ad_1]

Pe data de 3 aprilie 2021 este sărbătorită cea de-a 171 aniversare a Jandarmeriei Române. Mai jos ți-am explicat pas cu pas ce trebuie să faci pentru a deveni jandarm.


In articol:


În fiecare an, la 3 aprilie, este sărbătorită Ziua Jandarmeriei Române, marcând, astfel data la care, în 1850, Grigore Alexandru Ghica, domnul Moldovei (1849-1853), a aprobat hotărârea Divanului Obştesc, semnând actul de înfiinţare a jandarmeriei: „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”, potrivit site-ului oficial al Jandarmeriei Române, www.jandarmeriaromana.ro.

În pragul zilei de 3 aprilie, când Jandarmeria Română va aniversa 171 de ani de existenţă, jandarmii dâmbovițeni au marcat într-un alt mod această sărbătoare. În acest an, Jandarmeria a lansat Campania “171 de stejari pentru România”, inițiativă ce se va desfășura anual cu ocazia Zilei Armei.

Având în vedere contextul epidemiologic actual, nu au mai fost organizate demonstrative, Porţi Deschise şi Cupa Presei la tir. A avut loc o activitate diferită și anume plantarea unui teren cu puieți de stejar.
Acțiunea a fost organizată cu sprijinul Direcției Silvice Dâmbovița, instituție care ne-a asigurat cei 171 de puieţi, logistica și asistența tehnică.

Citeste si: Un polițist a fost înjunghiat chiar în curtea unei secții de poliție

Activitatea de împădurire s-a desfășurat pe un teren din fondul forestier de stat administrat de Direcția Silvică Dâmbovița prin Ocolul Silvic Bucșani, aflat în raza administrativă a UAT IL Caragiale, cu respectarea tuturor normelor de protecție sanitară pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Scopul campaniei este de a încuraja plantarea puieților, deoarece fiecare pom sădit aduce beneficii tuturor locuitorilor din comunitatea noastră.

Jandarmii dâmbovițeni au participat cu diferite ocazii şi la alte campanii de împădurire, organizate de Direcția Silvică Dâmbovița .Tot cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române au fost organizate concursuri de tir individual, de tenis de masă şi şah, la care au participat jandarmi din structurile inspectoratului.

Ce faci ca să fii jandarm

Pentru a deveni jandarm poți alege să te înscrii la una dintre unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru a fi recrutat la terminarea uneia dintre școli.

Instituțiile de învățământ ale M.A.I

 • La Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” – arma jandarmi 50 de locuri la zi fără discriminare (din care 48 de locuri pentru învăţământ cu frecvenţă şi 2 locuri pentru minorităţi naţionale).
 • La Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 60 de locuri, fără discriminare –( din care 1 loc pentru romi).
 • La Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni- 50 locuri fără discriminare.
 • Instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. pe locurile M.A.I.
 • Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu – Ştiinţe Militare şi Informaţii – Specializarea Managementul Economico- Financiar, 2 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare).
 • Academia Tehnică Militară Bucureşti 3 locuri conform specialităţilor, din care:
 • 1 loc – Transmisiuni;
 • 2 locuri – calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – Specializarea Tehnică de Comunicaţii, 2 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare).

Citeste si: Cum au arătat protestele din România în presa internațională

Jandarmeria Română[Sursa foto: Facebook]

Criteriile pe care tinerii trebuie să le îndeplinească astfel încât să participe la concursul de admitere sunt următoarele:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
 • să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite de lege;
 • să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Jandarmi[Sursa foto: Facebook]

Ce trebuie să conțină dosarul unui candidat la Jandarmerie

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de management resurse umane un dosar plic care va cuprinde următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere;
 2. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
 3. Diploma de bacalaureat (copie legalizată) pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs;
 4. Foaia matricolă (copie legalizată);
 5. Fişa medicală în original( completată şi încheiată);
 6. Certificat de naştere (copie legalizată);
 7. Copii ale: actului de identitate (C.I./ B.I.), livretului militar, carnetului de muncă al candidatului, certificatului de căsătorie, certificatului de naştere pentru soţ/ soţie şi fiecare copil;
 8. Autobiografia;
 9. Tabelul nominal cu rudele candidatului;
 10. Cazierul judiciar al candidatului;
 11. Caracterizarea de la ultimul loc de muncă/unitate militară/şcoală (va cuprinde obligatoriu media generală la purtare, calculată pentru cei patru ani de studii liceale);
 12. Trei fotografii color 3/4 cm;
 13. Două fotografii color 9/12 cm.

[ad_2]

Citește mai mult..