Banca Transilvania, în urma primei evaluări din partea agenției Moody’s, a obținut un rating de credit de calitate superioară.

Banca Transilvania a primit recent rating de credit investment grade din partea agenției Moody’s, o veste bună care confirmă stabilitatea și puterea financiară a băncii. În anunțul făcut de banca însăși, se menționează că Moody’s apreciază capitalul robust, rentabilitatea puternică și rezilientă, precum și lichiditatea semnificativă a BT.

Rating-ul de credit investment grade este acordat companiilor sau instituțiilor considerate a fi relativ sigure pentru investitori, ceea ce reprezintă o marcă de încredere în piață. Prin obținerea acestui rating, Banca Transilvania primește un semn de recunoaștere a poziției sale solide în industria bancară.

Perspectiva stabilă a rating-urilor atribuite pe termen lung ale BT reflectă așteptările Moody’s cu privire la performanța financiară viitoare a băncii. Chiar și într-un context macroeconomic mai puțin favorabil, Moody’s crede că Banca Transilvania va continua să aibă un capital puternic și o rentabilitate solidă. De asemenea, rating-ul de credit investment grade este menționat ca fiind valabil și în cazul în care structura pasivelor băncii nu se schimbă semnificativ pentru a îndeplini cerințele minime de fonduri proprii și de pasive eligibile, cunoscute sub denumirea de MREL.

Cerințele MREL sunt reglementări europene care solicită băncilor să asigure permanent un nivel optim de fonduri eligibile MREL. Acestea trebuie să fie distincte de depozitele clienților și sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. În contextul în care BT primește rating de credit investment grade, se înțelege că banca își menține nivelul adecvat de fonduri proprii și de pasive eligibile, ceea ce reprezintă un semn de siguranță pentru depozitanți și investitori.

Ӧmer Tetik, Directorul General al Băncii Transilvania, a subliniat importanța acestui rating și a spus că este un moment și un pas important pentru bancă. El a menționat faptul că cerințele de capital din România și din Uniunea Europeană devin tot mai stricte și că, prin obținerea evaluării din partea agențiilor internaționale de rating, Banca Transilvania se bucură de sprijin pentru menținerea unui cost al capitalului cât mai avantajos. Acest aspect este esențial pentru a contribui la competitivitatea economiei românești.

Totodată, în cadrul anunțului, se face referire și la faptul că rating-urile atribuite Băncii Transilvania reflectă aplicarea principiilor de ESG (Environmental, Social and Governance) în activitatea băncii. Moody’s consideră că BT gestionează adecvat riscurile, ceea ce este dovedit de capitalizarea solidă și lichiditatea semnificativă. Aceasta este valabilă în ciuda apetitului ridicat al băncii pentru creștere, atât organică, cât și prin achiziții.

Astfel, rating-urile acordate de Moody’s Băncii Transilvania sunt următoarele:

– Baa2/P-2 pentru depozite pe termen lung și scurt;
– Baa3/P-3 pentru emitenți pe termen lung și scurt;
– Perspectivă stabilă privind rating-urile pe termen lung;
– Rating-uri de risc de contraparte (CRR) pe termen lung și scurt Baa1/P-2;
– Evaluare de credit de bază (BCA) ba1 și un BCA ajustat;
– Evaluări ale riscului de contraparte (CR) Baa2(cr)/P-2(cr).

Aceste rating-uri reprezintă o confirmare a stabilității și solidității financiare a Băncii Transilvania și contribuie la consolidarea încrederii în aceasta din partea investitorilor și a clienților.